Łukasz Chmaj

Audytor, konsultant, trener, specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym.

 

Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów logistycznych, projektowania oprogramowania wspomagającego logistykę oraz pełnego zagospodarowania magazynów dla firm działających w modelu B2B, B2C i e-commerce.

Wielokrotny prelegent i trener w obszarze tworzenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w logistyce.

Od 14 lat związany z optymalizacją łańcuchów dostaw i projektowaniem rozwiązań logistycznych dla wiodących polskich sieci sprzedaży detalicznej, hurtowej i przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Karierę zawodową rozpoczynał w LPP S.A., gdzie był odpowiedzialny za analizę danych sprzedażowych, alokację i replenishment.

Jako dyrektor działu logistyki w Intersport Polska S.A. zaprojektował i wdrożył automatyczny magazyn, wykorzystujący technologie Mini load, RFID, EPC Global. Obiekt ten, jako jednen z najnowocześniejszych magazynów w branży turystyczno-sportowej w Europie, uzyskał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Jako przedstawiciel firmy podczas Euro 2012 był odpowiedzialny za stworzenie i nadzór nad siecią stoisk własnych Intersport Polska S.A. oraz za optymalną alokację asortymentu na stadionach i w strefach kibica.

 

Zarządzając logistyką w W. Kruk S.A., przy wsparciu stworzonego przez siebie, 60-cio osobowego zespołu, przeniósł kompleksowo logistykę firmy z Poznania do Krakowa, przy zachowaniu ciągłości wszystkich procesów.

 

Obecnie specjalizuje się w doradztwie logistycznym dedykowanym firmom o zróżnicowanym profilu działalności i zarządzaniu projektami logistycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych przez siebie szkoleń i konferencji, a także wykładów dla studentów uczelni wyższych.

Łukasz_Chmaj_edited.jpg
 
 
Jana Pieriegud_edited.jpg

dr hab. prof. SGH

Jana Pieriegud

Inżynier i ekonomista transportu. Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Interesuje się przyszłością rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych. Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą (m.in. Austrian Research Promotion Agency (FFG), Innovation and Network Executive Agency przy Komisji Europejskiej). W latach 2013–2015 uczestniczyła w pracach Transport Advisory Group w ramach Programu Horyzont 2020. Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz rynkowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Specjalizuje się w analizie rynków i konkurencji na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego. Jest autorką i współautorką ok. 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, w tym „E-mobilność – wizje i scenariusze rozwoju” (Sopot 2017), „Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych” (Gdańsk 2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (Gdańsk 2015). Od wielu lat publikuje na łamach „Eurologistics”.

 

dr Mirosław Antonowicz

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener biznesu. Pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie zarzadzania logistyką, zarządzania zakupami, transportem i spedycją oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki, transportu i zakupów. Były wieloletni menedżer sektora transportu, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Były ekspert i członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor wielu ekspertyz i analiz w zakresie w zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. Autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu zarządzania, transportu, marketingu, logistyki

 

Peter Duwel

W ciągu 23 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Raben, gdzie odpowiadał za rozbudowę sieci i wdrożenie Szybkiej Paczki (obecnie GLS Polska). W firmie Philips zarządzał działami zakupów dla transportu dla wszystkich fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej, a później został globalnym menedżerem ds. zakupów dla kontraktów 3PL. W Reckitt Benckiser był odpowiedzialny za przetargi i operacje transportowe dla wszystkich europejskich fabryk, a po przeniesieniu się do USA zarządzał operacjami logistycznymi w Ameryce Północnej. Po powrocie do Europy pracował dla firmy Amazon, gdzie zaprojektował i zaimplementował dedykowane flotowe operacje ze słynnymi niebieskimi przyczepami Amazon, a następnie odpowiadał za planowanie i operacje transportu „middle mile” w Europie, zarządzając zespołem ponad 500 osób . Niedawno postanowił wykorzystać tę rozległą wiedzę do założenia własnej firmy konsultingowej - XTL Consulting, w której oferuje usługi w celu usprawnienia procesów logistycznych, wyboru i wdrożenia logistycznych rozwiązań informatycznych, wspierania procesów przetargowych. Wykonuje również projekty benchmarkingowe.

 
grzegorz urban.jpg

Grzegorz Urban

Dyrektor w dziale Strategy & Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego

 

Przeprowadził liczne projekty związane ze strategią i nowoczesnymi usługami dla sektora transportowo-logistycznego. W swoim zespole opracowywał unikalne podejście do modelowania sieci logistycznej oraz identyfikacji szans biznesowych za pomocą analiz Big Data. Przed dołączeniem do PwC był dyrektorem ds. marketingu i zarządzania przychodami w UPS.