top of page

Łukasz Chmaj

Audytor, konsultant, trener, specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym.

Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów logistycznych, projektowania oprogramowania wspomagającego logistykę oraz pełnego zagospodarowania magazynów dla firm działających w modelu B2B, B2C i e-commerce. Wielokrotny prelegent i trener w obszarze tworzenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Od 18 lat związany z optymalizacją łańcuchów dostaw i projektowaniem rozwiązań logistycznych dla wiodących polskich sieci sprzedaży detalicznej, hurtowej i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Obecnie dyrektor logistyki w Apteka Gemini, lidera wśród aptek internetowych w Polsce. Podczas pierwszych 6 miesięcy pracy, zwiększył efektywność podległego mu 1000-osobowego zespołu o 85%.

Zarządzając logistyką w Intersport Polska S.A., zaprojektował i wdrożył automatyczny magazyn, wykorzystujący technologie Miniload, RFID, EPC Global. Obiekt ten, jako jednen z najnowocześniejszych magazynów w branży turystyczno-sportowej w Europie, uzyskał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Jako dyrektor logistyki w W. Kruk S.A., przy wsparciu stworzonego przez siebie zespołu, stworzył od podstaw logistykę firmy w czasie 5 miesięcy, a następnie przeniósł całokształt infrastruktury i operacji z Poznania do Krakowa w ciągu 3 dni, przy zachowaniu ciągłości wszystkich procesów.

Właściciel i wiodący konsultant w firmie doradczej CHMAJ Group świadczącej kompleksowe doradztwo logistyczne dla firm o zróżnicowanym profilu działalności. Specjalizuje się w optymalizacji procesów logistycznych oraz projektowaniu i modernizacji magazynów. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych przez siebie szkoleń i konferencji, a także wykładów dla studentów Politechniki Gdańskiej oraz Sopockiej Szkoły Wyższej, gdzie jako ekspert prowadzi zajęcia z zakresu projektowania magazynów i systemów logistycznych.

Łukasz_Chmaj_edited.jpg
Chmaj
Aleksandra Laskowska.jpg

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego, całe życie zawodowe związana z logistyką. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School (Barcelona), visiting  faculty member na  University of Minnesota (USA). Wieloletni pracownik SGH (najpierw Katedry Logistyki, później Katedry Zarządzania Innowacjami), obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego. Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka około 100  publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W 2014 roku jej książka pt. "Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw" otrzymała Nagrodę Leonardo przyznawaną przez  Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Polską Izbę Książki w kategorii najlepsza książka o innowacjach logistycznych.Członek kapituły ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics "Produkt Innowacyjny dla Logistyki" oraz kapituły konkursu "Lider Zakupów" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.

Aleksandra Laskowska-Rutkowska
Pieriegud
Jana Pieriegud_edited.jpg

dr hab. prof. SGH Jana Pieriegud

Inżynier i ekonomista transportu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Założycielka własnej firmy „Jana Pieriegud Wiedza i Pasja”.

Zajmuje się technologicznymi i ekonomicznymi aspektami rozwoju systemów transportowych i logistycznych oraz ich wpływem na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Przygotowuje opinie na zlecenie instytucji państwowych (m.in. NCBR, CUPT, UTK, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Cyfryzacji). Opublikowała szereg raportów i publikacji dotyczących strategii rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego w Polsce. Specjalizuje się w analizie rynków, konkurencji i interesariuszy na potrzeby strategicznego wywiadu biznesowego. We współpracy z otoczeniem biznesowym opracowuje raporty branżowe.

Jako niezależna ekspertka ocenia innowacyjność projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców i konsorcja w ramach konkursów ogłaszanych przez agencje wykonawcze, takie jak: NCBR, NCN, Austrian Research Promotion Agency (FFG), a także European Research Executive Agency (REA) i Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) przy Komisji Europejskiej.

Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych. Od wielu lat publikuje na łamach „Eurologistics”. Od 2012 r. działa w kapitule „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji”. Od 2015 r. jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego oraz Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej, a od 2019 r. kapituły konkursu UIC Digital Platform Award.

 

Mówca inspirująco-motywacyjny, pasjonatka książek, podróży dalekich i bliskich, freedivingu, natury i fotografii. Doświadczyła pływania z dzikimi delfinami i wielorybami. Wierzy, że natura uczy nas wielu rzeczy, a pasja jest kluczem otwierającym drzwi do kreatywności i radości w życiu prywatnym i zawodowym.

Antonowicz
dr_Mirosław_Antonowicz.jpg

dr Mirosław Antonowicz

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener biznesu. Pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie zarzadzania logistyką, zarządzania zakupami, transportem i spedycją oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki, transportu i zakupów. Były wieloletni menedżer sektora transportu, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Były ekspert i członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor wielu ekspertyz i analiz w zakresie w zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. Autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu zarządzania, transportu, marketingu, logistyki

Szymczak
Szymczak.jpeg

prof. dr hab. Maciej Szymczak

Jest profesorem w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, praca magisterska w zakresie informatyki. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu, specjalność logistyka uzyskał w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują logistykę i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw, technologie informatyczne w logistyce, a ostatnio także logistykę miejską. Opublikował ponad 100 prac naukowych. Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii naukowych i podręczników, m.in. pierwszej w Polsce monografii dotyczącej „Informatyzacji w logistyce przedsiębiorstw” [PWN, 1997], popularnego i wielokrotnie wznawianego „Kompendium wiedzy o logistyce” [WN PWN 1999, 2001, 2002, 2004], podręcznika „Logistyka międzynarodowa”, który doczekał się już dwóch wydań [AEP 2000, PWE 2004], monografii „Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw” [AEP 2004], „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji” [AEP 2007] oraz „Logistyka miejska” [AEP 2008]. W 2013 r. w wydawnictwie Palgrave Macmillan ukazała się praca pod jego redakcją pt. „Managing Towards Supply Chain Maturity. Business Process Outsourcing and Offshoring”. Profesor Szymczak wykazuje także aktywność publikacyjną w zakresie wydawnictw komercyjnych, czego dowodem jest wydanie w 2008 roku pierwszego w Polsce „Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika pojęć logistycznych” [MJ Media, 2008], który został dobrze przyjęty i okazał się sukcesem rynkowym. Wykładał logistykę w wielu szkołach wyższych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych i MBA. Jest członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika branżowego „Eurologistics” i kapituły konkursu „Produkt innowacyjny dla logistyki”. Bierze udział w wielu projektach badawczych, a także w wielu ekspertyzach i projektach z zakresu logistyki i transportu realizowanych dla przemysłu oraz administracji publicznej. Za pracę naukową i organizacyjną otrzymał dziewiętnaście nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prywatnie zajmuje się fotografią, głównie architektury, krajobrazu oraz fotografią miejską, interesuje się cyfrowym przetwarzaniem obrazu, stylistyką i techniką motoryzacyjną oraz współczesną muzyką pop-rockową. W wolnym czasie wraz z synem uprawia kolarstwo przełajowe.

Peter Duwel
_DSC5728 copy.jpg

Peter Duwel

W ciągu 23 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Raben, gdzie odpowiadał za rozbudowę sieci i wdrożenie Szybkiej Paczki (obecnie GLS Polska). W firmie Philips zarządzał działami zakupów dla transportu dla wszystkich fabryk w Europie Środkowo-Wschodniej, a później został globalnym menedżerem ds. zakupów dla kontraktów 3PL. W Reckitt Benckiser był odpowiedzialny za przetargi i operacje transportowe dla wszystkich europejskich fabryk, a po przeniesieniu się do USA zarządzał operacjami logistycznymi w Ameryce Północnej. Po powrocie do Europy pracował dla firmy Amazon, gdzie zaprojektował i zaimplementował dedykowane flotowe operacje ze słynnymi niebieskimi przyczepami Amazon, a następnie odpowiadał za planowanie i operacje transportu „middle mile” w Europie, zarządzając zespołem ponad 500 osób . Niedawno postanowił wykorzystać tę rozległą wiedzę do założenia własnej firmy konsultingowej - XTL Consulting, w której oferuje usługi w celu usprawnienia procesów logistycznych, wyboru i wdrożenia logistycznych rozwiązań informatycznych, wspierania procesów przetargowych. Wykonuje również projekty benchmarkingowe.

Grzegorz Urban
grzegorz urban.jpg

Grzegorz Urban

 

Dyrektor w dziale Strategy & Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego

 

Przeprowadził liczne projekty związane ze strategią i nowoczesnymi usługami dla sektora transportowo-logistycznego. W swoim zespole opracowywał unikalne podejście do modelowania sieci logistycznej oraz identyfikacji szans biznesowych za pomocą analiz Big Data. Przed dołączeniem do PwC był dyrektorem ds. marketingu i zarządzania przychodami w UPS.

bottom of page