Łukasz Chmaj

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Audytor, konsultant, trener, specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym.

Profesor Uczelni Łazarskiego, ekspert

w obszarze logistyki i innowacji, autorka wielu publikacji, całe życie zawodowe związana z logistyką, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego

Łukasz_Chmaj_edited.jpg
Aleksandra Laskowska.jpg

dr hab. prof. SGH
Jana Pieriegud

dr Mirosław Antonowicz

Niezależna ekspertka w obszarze
transportu, infrastruktury, logistyki,
mobilności i cyfryzacji. Współpracuje
z wieloma instytucjami ds. badań
i innowacji w Polsce i za granicą.
Autorka książek, ekspertyz
i raportów biznesowych.

Akademia Leona Koźmińskiego

w Warszawie, dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener biznesu.

Jana Pieriegud_edited.jpg
dr_Mirosław_Antonowicz.jpg

prof. dr hab.

Maciej Szymczak

Peter Duwel

Prorektor do spraw Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ciągu 23 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce.

Maciej Szymczak.jpeg
_DSC5728 copy.jpg

Grzegorz Urban

Kinga Wiśniewska

Dyrektor w dziale Strategy & Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego

Przewodnicząca Kapituły, Wydawnictwo Eurologistics

grzegorz urban.jpg
kinga 1439_edited.jpg