Łukasz Chmaj

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Audytor, konsultant, trener, specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym.

Profesor Uczelni Łazarskiego, ekspert

w obszarze logistyki i innowacji, autorka wielu publikacji, całe życie zawodowe związana z logistyką, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego

dr hab. prof. SGH
Jana Pieriegud

dr Mirosław Antonowicz

Inżynier i ekonomista transportu. Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością.

W Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie pracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Akademia Leona Koźmińskiego

w Warszawie, dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener biznesu.

prof. dr hab.

Maciej Szymczak

Peter Duwel

Prorektor do spraw Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ciągu 23 lat swojej kariery kierował operacjami logistycznymi i zakupowymi dla międzynarodowych firm w Europie i Ameryce.

Grzegorz Urban

Kinga Wiśniewska

Dyrektor w dziale Strategy & Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego

Przewodnicząca Kapituły, Wydawnictwo Eurologistics